Cập nhật danh sách hàng hóa trong hệ thống Emmode.vn